En film om oppvekst, og om å lære barn og ungdom å ta gode valg.
Tidlig i livet er valgene du tar enkle og ufarlige, men etter hvert blir de vanskeligere og kan få større konsekvenser. Mitt Valg jobber med å bygge gode holdninger hos barn og ungdom slik at de kan ta gode valg i livet.