Sosiologi og sosialantropologi Vg2 er et programfag som sammen med Politikk og menneskerettigheter Vg3 gir fordypning i samfunnsfag. Sosiologi og sosialantropologi tas av elever i videregående skole og privatister og dekker kravet til vitnemål og generell studiekompetanse. https://www.youtube.com/watch?v=MJ8FSd5pn-k&t=9s&index=1&list=PLu3wJ4s6RbGhqL3kZmzxFWUVHhFL-BMKU